Zalando Integritetspolicy

PDF-Version
Version: 12/2020

Denna integritetspolicy ger dig en översikt över behandlingen av din data hos Zalando. Den gäller för alla webbplatser, appar och andra tjänster och produkter som erbjuds av Zalando.

Om du har en fråga när det gäller denna integritetspolicy eller ämnet integritetsskydd på Zalando i allmänhet kan du när som helst vända dig till vårt dataskyddsteam på dataskydd@zalando.se. Skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsteam också om du vill utöva din rätt till upplysning eller dataradering eller annan dataskyddsrätt enligt art. 15-22 GDPR, inkl. återkallande av samtycke till marknadsföringsändamål, avbeställning av nyhetsbrev etc. Ytterligare information återfinns i avsnitten Vilka dataskyddsrättigheter har jag? samt Kontaktpersoner.

Så här kan du läsa denna integritetspolicy: Vi erbjuder dig flera olika möjligheter att läsa denna integritetspolicy. Till att börja med innehåller det här avsnittet en del grundläggande uppgifter. Därefter har vi sorterat denna integritetspolicy efter relevanta ämnen och delat upp dessa i enskilda kapitel. Såvida du redan är ett "proffs" kan du hoppa direkt till de enskilda kapitlen via följande rullgardinsmeny.

Vi har försett varje kapitel med en kort översiktstext . Översiktstexten består av en kort sammanfattning av kapitlets innehåll. Såvida du bara vill få en snabb överblick över all databehandling är det lämpligt att läsa översiktstexterna. Såvida du vill göra dig förtrogen med detaljerna kan du klicka på "Mer" under respektive översiktstext. Du kommer då att se kapitlets kompletta innehåll.

Vi har så långt som möjligt försökt undvika korshänvisningar. På detta sätt får du all information förklarad sammanhängande oavsett i vilket kapitel du befinner dig. Om du läser denna integritetspolicy från början till slutet kommer du dock eventuellt märka upprepningar i texten. Vi kunde dock inte helt undvika några få korshänvisningar. Till exempel har vi sammanfattat all landsspecifik databehandling i ett eget kapitel och hänvisar alltid till detta kapitel om landsspecifik databehandling föreligger.

För vilka tjänster och erbjudanden gäller denna integritetspolicy: Vi på Zalando behandlar dina data för det mesta likadant oavsett vilket av våra erbjudanden det gäller. Denna integritetspolicy gäller därför för alla tjänster och produkter som vi erbjuder våra kunder i Europa. Och detta oavsett om vi gör det via en webbplats, en app, i butiker, via telefon på evenemang eller via sociala nätverk eller andra kanaler. För att öka begripligheten använder vi för detta "vanliga fall" begreppet "Tjänster".

Det finns dock även tjänster där vi undantagsvis behandlar dina data annorlunda eller för speciella ändamål. Detta kan bero på tjänstens art eller på landspecifika krav. När vi åberopar dessa fall (alltså "avvikelser från vanliga fall") kallar vi det "tjänstespecifikt" eller "landsspecifikt".

Slutligen bör man beakta att Zalando inte bara är ett enskilt företag. Zalando är en koncern och består därmed av ett flertal företag. Inte alla dessa företag erbjuder dig tjänster eller behandlar dina data. För enkelhetens skull nämns i det följande därför endast de företag i Zalando-koncernen som också verkligen deltar i behandlingen av dina data. När vi i det följande nämner "Zalando", "vi" eller "oss" menas alltid de ansvariga företagen i Zalando-koncernen.

Vad som står i denna integritetspolicy:

 • Vilka data som lagras av Zalando.
 • Vad vi gör med dessa data och till vad de behövs.
 • Vilka rättigheter och alternativ du har när det gäller integritetsskydd.
 • Vilken teknik och vilka uppgifter vi använder för att personalisera och anpassa våra tjänster och innehåll för att ge dig en säker, enkel, kontinuerlig och personlig shoppingupplevelse.
 • Vilken teknik och data vi använder för reklam, inklusive den spårningsteknik som används.

1. Vilka data behandlas av Zalando?

Zalando erbjuder en mängd olika tjänster som du kan använda på olika sätt. Beroende på om du kontaktar oss via webben, på telefon, personligen eller på annat sätt, och beroende på vilka tjänster du använder genereras olika data från olika källor. Många av de uppgifter vi behandlar lämnar du själv när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Till exempel när du registrerar dig och för detta ändamål anger ditt namn eller din e-postadress eller adress. Vi får emellertid också enhets- och åtkomstdata som automatiskt registreras av oss när du interagerar med våra tjänster. Därvid kan det till exempel handla om information om vilken enhet du använder. Vi samlar ytterligare uppgifter genom egna dataanalyser (till exempel i samband med marknadsundersökningar och utvärdering av kunder). Vi kan också få information om dig från tredje part, till exempel kreditupplysningstjänster och betaltjänstleverantörer.

2. Vad använder Zalando mina data till?

Zalando behandlar dina uppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter. Därvid beaktar vi naturligtvis principerna i uppgiftsskyddslagstiftningen för behandling av personrelaterade uppgifter. Därför behandlar vi dina uppgifter endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller vid insamlingen av data. Det handlar i första hand om inköpsprocessen och tillhandahållandet, personalisering och vidareutveckling samt våra tjänsters säkerhet. Dessutom använder vi dina data inom ramen för den strikta tyska och europeiska uppgiftsskyddslagstiftningen, men även för andra ändamål, såsom produktutveckling, vetenskaplig forskning (särskilt inom maskininlärning, artificiell intelligens och djupinlärning) och marknadsundersökning, för optimering av affärsprocesser, behovsbaserad design av våra tjänster samt för personlig reklam.

3. Personaliserade tjänster

Utvecklingen och tillhandahållandet av personaliserade funktionaliteter och tjänster är vår högsta prioritet. Oberoende av plats, tid och använd enhet, erbjuder vi dig en individuell shoppingupplevelse och ett erbjudande som matchar dina individuella intressen. Behandlingen av dina uppgifter för personalisering av våra tjänster är därför en integrerad beståndsdel av Zalandos prestationer.

Vi använder din information för att tillhandahålla Zalandos webbplatser och appar. Förutom enhets- och åtkomstdata som är förknippade med varje användning av dessa tjänster, beror typen av de uppgifter som behandlas och syftet med behandlingen i synnerhet på hur du använder de funktioner och tjänster som tillhandahålls genom våra tjänster. Dessutom använder vi de uppgifter som genereras vid användning av våra tjänster för att ta reda på hur vårt online-erbjudande används. Bland annat använder vi denna information inom ramen för shopping-personalisering, för att förbättra våra tjänster och för personaliserad reklam.

4.1 Tillhandahållare

Tjänstens respektive ansvarige leverantör hittar du på webbplatsens redaktionsruta.

4.2 Vilka uppgifter registreras?

I princip samlar vi in alla uppgifter som du ger oss direkt via våra tjänster.

Enhets- och åtkomstdata

Vid varje åtkomst till våra servrar och databaser genereras enhets- och åtkomstdata som loggas in i så kallade serverloggfiler. IP-adressen som finns i dessa kommer kortfristigt att anonymiseras i slutet av respektive åtkomst, så fort lagringen inte längre är nödvändig för att upprätthålla funktionsdugligheten på resp. webbplats.

Såvida det är tillgängligt och aktiverat på din enhet registrerar vi också ett enhetsspecifikt identifieringsnummer (t.ex. ett så kallat "Reklam-ID", om du använder en Android-enhet resp. "Ad-ID", om du använder en Apple-enhet). Denna enhetsidentifiering tilldelas av tillverkaren av enhetens operativsystem och kan läsas och användas av webbplatser och appar för att presentera innehåll på grundval av dina användarvanor. Om du inte vill detta kan du när som helst inaktivera det i enhetens webbläsarinställningar eller systeminställningar.

Inloggning

För användare som registrerar sig för ett kundkonto eller en annan tjänst installerar vi en lösenordsskyddad personlig åtkomst. Om du inte loggar ut efter det att du har loggat in med dina inloggningsuppgifter, kommer du automatiskt att stanna kvar inloggad för de flesta av våra tjänster. Beroende på typ av tjänst används för detta ändamål en cookie eller en liknande teknik. Den här funktionen ger dig möjligheten att använda en del av våra tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång. Av säkerhetsskäl kommer du dock att bli ombedd att mata in ditt lösenord igen, till exempel om du vill ändra din profilinformation eller om du vill placera en beställning. Ytterligare information hittar du på "Personaliserade tjänster".

Sociala pluginprogram

Våra tjänster kan innehålla sociala pluginprogram ("plugins") från olika sociala nätverk. Med hjälp av dessa pluginprogram kan du exempelvis dela innehåll eller rekommendera produkter. Standardmässigt är pluginprogrammen avstängda och skickar därför inga uppgifter. Genom att klicka på en motsvarande knapp (t.ex. "Aktivera Social Media") kan du aktivera pluginprogrammen. Med hjälp av ett klick kan man åter inaktivera pluginprogrammen. När pluginprogrammen är aktiverade kommer din webbläsare att etablera en direkt anslutning till webbservrarna i respektive sociala nätverk. Pluginprogrammets innehåll överförs då från det sociala nätverket direkt till din webbläsare och integreras av denna i vår webbplats. Genom att integrera pluginprogrammen får det sociala nätverket upplysningen att du har anropat den motsvarande sidan på vår webbplats och kan registrera din enhets- och åtkomstdata. Om du är inloggad på det sociala nätverket kan detta också tilldela besöket till ditt konto i respektive sociala nätverk. Om du interagerar med pluginprogrammen, exempelvis klickar på Facebooks "Gilla-knapp" eller lämnar en kommentar, kommer motsvarande information att skickas direkt från din webbläsare till det sociala nätverket och lagras där. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidare behandling och användning av uppgifterna genom sociala nätverk samt dina rättigheter i detta sammanhang och inställningsalternativ för att skydda din integritet, redovisas i respektive nätverks eller webbplatsers integritetspolicy. Respektive länkar finns nedan. Även om du inte är inloggad i de sociala nätverken kan webbsidor med aktiva sociala pluginprogram skicka data till nätverken. Genom ett aktiv pluginprogram placeras en cookie med ett ID varje gång webbplatsen anropas. Eftersom din webbläsare skickar denna cookie utan att fråga varje gång du ansluter till en server, kan det sociala nätverket i princip skapa en profil med de webbplatser användaren som hör till detta ID har anropat. Och det skulle då också absolut vara möjligt att senare åter tilldela den här identifieraren en person – till exempel vid senare inloggning på det sociala nätverket.

Sociala pluginprogram från Facebook

På en del webbsidor använder vi pluginprogram från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Länken till Facebooks integritetspolicy finns här: Integritetsmeddelanden från Facebook.

Sociala pluginprogram från Twitter

På en del webbsidor använder vi pluginprogram från det sociala nätverket Twitter, som drivs av Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Länken till Twitters integritetspolicy finns här: Integritetsmeddelanden från Twitter.

Sociala pluginprogram från Pinterest

På en del webbsidor använder vi pluginprogram från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Länken till Pinterests integritetspolicy finns här: Integritetsmeddelanden från Pinterest.

Sociala inloggningar

I våra tjänster kan vi erbjuda dig att registrera dig hos oss direkt från ditt konto på sociala nätverk. Om du vill använda den här funktionen kommer du först att omdirigeras till respektive sociala nätverks erbjudande. Där kommer du att bli ombedd att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Naturligtvis noterar vi inte dina inloggningsuppgifter. Om du redan är inloggad kommer detta steg att hoppas över. Efteråt kommer respektive sociala nätverk att informera dig och be dig att bekräfta vilka uppgifter som ska överföras till oss (t.ex. offentlig profil, vänlista, e-postadress och nuvarande bostadsort). Med de överförda uppgifterna skapar vi ditt kundkonto, varvid din vänlista naturligtvis inte lagras av oss. Därutöver finns det ingen varaktig koppling mellan ditt kundkonto och ditt konto på det sociala nätverket. Dessutom får vi data från sociala nätverk från tillhandahållarna av respektive sociala nätverk.

Shopping-personalisering

Våra tjänster använder enhets- och åtkomstdata från användningsanalysen för shopping-personalisering. Beroende på typ av tjänst används dessutom vanlig spårningsteknik, exempelvis spårningspixlar och cookies för identifiering eller jämförbara ID (så kallad märkning). Därutöver kan även våra reklampartner registrera dina enhets- och åtkomstdata för att ge oss information om dina intressen och demografiska uppgifter (t.ex. ålder, kön, region) under din användning av våra tjänster. På detta sätt kan vi visa dig reklam och/eller särskilda erbjudanden med ett innehåll som motsvarar dina intressen (till exempel produktrekommendationer som tar hänsyn till att du de senaste dagarna endast har tittat på sportskor). Därvid är vårt mål att göra vårt erbjudande så attraktivt som möjligt för dig och att visa dig reklam som matchar dina intressen. Naturligtvis kan du fortsätta att använda alla innehåll och funktioner. Denna Onsite-optimering tillåter oss att först visa dig innehåll och funktioner som är mer relevanta för dig. Onsite-optimeringen sker automatiskt genom våra system, som uppfattar att användarna i stor omfattning har anropat produkter och innehåll av vissa kategorier.

Få reda på mer

Ytterligare upplysningar finns under "Hur använder Zalando mina uppgifter för reklam?"

Om du inte vill ha onsite-optimeringen kan du när som helst inaktivera den här funktionen:

 • I Zalando Shop inaktiverar du för detta ändamål funktionen "Databehandling" (i Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss").
 • I andra tjänster, inaktiverar du för detta ändamål webbanalysen respektive appanalysen.

Information om cookies

Våra webbplatser använder cookies. Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att besöka våra webbplatser. Vi vill dock påpeka att våra webbplatser eventuellt endast har begränsade funktioner om du inte accepterar cookies. I din webbläsare kan du ställa in att en lagring av cookies endast accepteras när du godkänner det.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas av din webbläsare och som lagrar vissa inställningar och data för delning med vår webbserver.

Principiellt skiljer man mellan två olika typer av cookies, så kallade sessionscookies, som raderas så snart du stänger din webbläsare och temporära/permanenta cookies, som lagras under en längre period. Denna lagring hjälper oss att anpassa våra webbplatser och tjänster på ett motsvarande sätt och underlättar din användning, till exempel genom att spara vissa inmatningar från dig så att du inte ständigt behöver upprepa dem.

De cookies som används av våra webbplatser kan komma från Zalando eller från reklampartners. Om du endast vill acceptera Zalando-cookies, men inte cookies från våra reklampartners, kan du välja en motsvarande inställning i din webbläsare (till exempel "Blockera cookies från tredje part"). I allmänhet kan du med hjälpfunktionen på din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått. Vi rekommenderar att du på gemensamt använda datorer som är inställda för att acceptera cookies och flash-cookies loggar ut komplett när du slutat använda våra webbplatser.

Våra tjänster använder tre kategorier av cookies:

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies krävs för optimal navigering och användning av webbplatsen. Med dessa cookies kan exempelvis alla kundvagnens funktioner användas så att varorna sparas i din kundvagn medan du fortsätter med ditt inköp. De nödvändiga cookies används också för att lagra vissa av dina inmatningar och inställningar så att du slipper att ständigt upprepa dem. Dessutom krävs de för att anpassa Zalandos innehåll för att matcha dina individuella intressen. Utan nödvändiga cookies kan webbplatsen inte användas eller endast användas i begränsad utsträckning.
 • Statistik-cookies: Dessa cookies registrerar enhets- och åtkomstdata för att analysera användningen av våra webbplatser, till exempel vilka områden på webbplatsen som används (så kallat surfbeteende), hur snabbt innehåll laddas och om fel uppstår. Dessa cookies innehåller endast anonym eller pseudonym information och används endast för att förbättra vår webbplats, för ta reda på vad våra användare är intresserade av samt för att mäta hur effektiv vår reklam är. Statistik-cookies kan blockeras utan att påverka webbplatsens navigering och användning.
 • Marknadsföringscookies ("tracking cookies"): Dessa cookies innehåller identifierare och registrerar enhets- och åtkomstdata för att anpassa personaliserad reklam på Zalandos webbplatser för att matcha dina individuella intressen. Även våra reklampartners som driver online reklamnätverk registrerar enhets- och åtkomstdata på våra webbplatser. På detta sätt kan vi även på andra webbplatser och i appar från andra tillhandahållare visa dig personaliserad reklam, som matchar dina intressen (så kallad retargeting). Marknadsföringscookies kan blockeras utan att påverka webbplatsens navigering och drift. Eventuellt kan det dock då hända att ingen shopping-personalisering kan ske.

För vår Zalando Shop har vi sammanställt landsspecifika översikter över alla cookies som används. Dessa finns under "Upplysningar om de enskilda webbplatserna".

4.3 Information om appar

App Stores / installation

Zalando-appar är tillgängliga via app-plattformar från tredje part, så kallade App Stores (t.ex. Google Play och Apple App Store). Nedladdningen förutsätter därför i förekommande fall en registrering i respektive App Store. Zalando har inget inflytande på behandlingen av dina uppgifter i samband med din registrering och användning av dessa App Stores. Ansvarig i detta avseende är endast operatören av respektive App Store. Vid behov bör du informera dig direkt hos operatören av respektive App Store.

Dela innehåll

Såvida det operativsystem som du använder har en egen funktion för att dela app-innehåll, kan du anropa dessa i våra appar via dela- eller rekommendera-knappen för att dela innehåll eller rekommendera produkter. Beroende på din enhets eller ditt operativsystems funktioner och konfiguration kan du på detta sätt även använda sociala nätverk för att dela.

Vi vill påpeka att delningsfunktionen som används av vår app är en funktion som tillhör operativsystemet. Vi får inte reda på något om din kommunikations mottagare och innehåll. Mer information om delningsfunktionen och dess konfigurationsmöjligheter får du av din enhets tillverkare.

Vilka sociala nätverk som är tillgängliga för dig för att dela innehåll beror på vilka sociala nätverk du är medlem i och hur du har konfigurerat ditt medlemskonto och din enhet. Ytterligare information hittar du i respektive integritetspolicy för de sociala nätverk som du använder.

Platsrelaterade tjänster

Funktionerna i några av våra appar använder din enhets tjänster för positionsbestämning för att samla platsdata. Detta görs med syftet att kunna erbjuda dig app-baserade tjänster och innehåll som är anpassade till din nuvarande plats. En app kan till exempel visa dig butiker i din omgivning och föreslå produkter som matchar vädret på den plats där du vistas för tillfället. Om du tillåter att appen får åtkomst till tjänsterna för positionsbestämning kommer den plats där du vistas att överföras regelbundet till oss. Vi kommer inte att skapa några rörelseprofiler med hjälp av dessa uppgifter.

Push-tjänst

Våra appar kan använda push-meddelanden för att informera dig om specifika händelser eller ämnen, även om du för tillfället inte aktivt använder appen. Push-meddelanden är en app-specifik form av meddelanden som vi direkt kan nå dig med. Om du inte vill detta kan du när som helst inaktivera push-tjänsten via enhetens inställningar och i inställningarna i appen.

Om du aktiverar push-meddelandetjänsten kommer din enhet att tilldelas ett specifikt push-ID. Av tekniska skäl kan inga push-meddelanden skickas till dig utan ett push-ID. Ett push-ID är krypterade, slumpmässigt genererade sifferföljder.

Systembehörigheter

För vissa funktioner behöver våra appar åtkomst till specifika gränssnitt och data på din enhet. Beroende på vilket operativsystem du använder kan detta delvis kräva ditt uttryckliga tillstånd. Nedan förklarar vi vilka behörigheter (i den mån det är relevant för behandlingen av dina data) vår app i förekommande fall begär och för vilka slags funktioner dessa behörigheter krävs. Du kan när som helst anpassa behörighetsinställningarna i din enhets systeminställningar.

 • Tjänster för positionsbestämning/platsdata: Det krävs behörighet för åtkomst till din enhets tjänster för positionsbestämning för att en app ska kunna få tillgång till platsen din enhet har beräknat. Om du inte tillåter åtkomst är den platsbaserade visningen av innehåll eventuellt inte möjlig eller begränsad.
 • Meddelanden/push-meddelanden: Det krävs behörighet för användning av push-tjänsten. För vissa enheter är behörigheten standardmässigt aktiverad för alla appar.
 • Åtkomst på sparade bilder: Behörighet krävs för att en app ska få åtkomst till lagrade bilder (läsrättigheter) eller för att spara bilder skapade av en app på din enhet (skrivrättigheter).
 • Kamera: Behörigheten krävs för att en app ska kunna använda din enhets kamerafunktion, t.ex. för att ta bilder eller registrera QR-koder. Appen kommer endast att få åtkomst till kameran om du väljer en motsvarande funktion i appen.
 • Hämta mobildata (iOS) eller åtkomst till alla nätverk och nätverksanslutningar (Android): Vid användning eller installation vissa appar begärs dessa behörigheter för att respektive app ska kunna överföra data via din enhets internetanslutning (via WLAN eller dataanslutning). Denna behörighet är eventuellt nödvändig för att spara dina inmatningar i appen, t.ex. överföring till våra servrar som en del av en sökning.
 • Ändra eller ta bort innehåll i USB-minnen/SD-kort och läsa innehåll i USB-minnen/SD-kort: Dessa behörigheter krävs för att tillåta respektive app att lagra data i minnet eller i förekommande fall på ett använt extra minne på din enhet eller åter avläsa det därifrån. Respektive app kommer endast att åter läsa av de data som sparats i samband med användningen av den här appen.

4.4 Online reklam/Retargeting

Våra webbplatser och appar innehåller cookies och liknande spårningsteknik från reklampartners som driver ett online reklamnätverk. På så sätt kan även vår reklampartner registrera dina enhets- och åtkomstdata och visa dig personaliserad reklam på andra webbplatser och i appar även från andra tillhandahållare. Denna reklam är då baserad på dina intressen (t.ex. reklam som fokuserar på produkter som du tidigare tittat på i Zalando Shop).

Ytterligare upplysningar finns under "Hur använder Zalando mina uppgifter för reklam?"

Du kan när som helst inaktivera behandlingen av dina data för retargeting:

 • För detta ändamål inaktiverar du funktionen "Databehandling" i Zalando Shop. I Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss". I Zalandos webbutik hittar du denna funktion direkt bredvid den länk som också lett dig till denna integritetspolicy.
 • I andra tjänster inaktiverar du för detta ändamål användaranalysen.
 • För andra webbplatser och appar kan du också inaktivera retargeting genom deltagande online reklamnätverk på deras sida för inaktivering. European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Inaktivera fortsatt reklam.

4.5 Användningsanalys

Vi använder vanlig spårningsteknik för utvärdering av enhets- och åtkomstdata i alla våra tjänster. På detta sätt kan vi lära oss hur våra användare i allmänhet använder vårt erbjudande. Därvid används cookies för identifiering och andra jämförbara identifierare. På så sätt lär vi oss till exempel vilka innehåll och ämnen som är särskilt populära, vid vilka tillfällen våra tjänster används särskilt ofta, från vilka regioner (ner till stadsnivå) våra tjänster används och vilka webbläsare och enheter våra användare i regel brukar använda.

Inom ramen för användaranalysen utför vi en och en annan gång så kallade A/B-tester. A/B-tester är en särskild variant av användaranalys. A/B-testning (även känt som split-test) är ett sätt att jämföra två versioner av en webbsida eller app för att se vilken version som har bäst prestanda, är populärare eller hjälper användarna att snabbare hitta de innehåll som söks. Genom att skapa en version A och en version B och genom att testa båda versionerna erhåller man uppgifter som gör det lättare och snabbare att fatta beslut om ändringar av tjänster och innehåll.

Vilka spårningsverktyg som används i våra webbplatser och appar kan du ta reda på under "Upplysningar om enskilda webbplatser".

Där hittar du också information om inaktivering av användaranalysen.

Du kan när som helst inaktivera behandlingen av dina uppgifter för användaranalysen:

 • För detta ändamål inaktiverar du funktionen "Databehandling" i Zalando Shop. I Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss". I Zalandos webbutik hittar du denna funktion direkt bredvid den länk som också lett dig till denna integritetspolicy.
 • I andra tjänster inaktiverar du för detta ändamål användaranalysen.

5. Information om supportersidor på sociala media

Zalando underhåller sociala media-profiler i de sociala nätverken tillhörande Facebook och Instagram (s.k. supportersidor). Vi publicerar och delar innehåll, utbud och produktrekommendationer regelbundet på våra supportersidor. Operatörerna bakom de sociala nätverken registrerar ditt användningsmönster med hjälp av cookies och liknande teknologier varje gång som våra supportersidor eller andra Facebook- eller Instagram-webbplatser besöks. Operatörerna bakom suppportsidorna kan se allmän statistik om besökarnas intressen och demografiska karakteristika (t.ex. ålder, kön, region). När du använder sociala nätverk bestäms naturen, omfattningen och syftena med behandling av data i sociala nätverk i första hand av operatörerna bakom de sociala nätverken.

5.1 Operatör/ansvarig instans

Det ansvariga Zalando-företaget som utgör innehållsleverantör med ansvar för en supportersida, anges i den juridiska informationen på resp. supportersida.

De sociala nätverken Facebook och Instagram tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook").

I den mån du kommunicerar direkt med oss via våra supportersidor, eller delar personligt innehåll med oss, är Zalando ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter. Ett undantag gäller för databehandling för användningsanalyser (Page Insights) som beskrivs nedan; i detta fallet är vi och Facebook gemensamt ansvariga.

Behandling av dina uppgifter genom Facebook

Observera att Facebook behandlar dina uppgifter i sina egna syften även när du använder våra supportersidor, något som inte täcks in av denna dataskyddspolicy. Vi har inget inflytande över dessa databehandlingsrutiner hos Facebook. Vi vill här hänvisa till dataskyddspolicyn hos resp. socialt nätverk:

5.2 Vilka uppgifter samlas in?

När du besöker våra supportersidor samlar Zalando in all kommunikations-, innehålls- och annan information som du lämnar till oss direkt, t.ex. när du postar något på en supportersida eller skickar oss ett privat meddelande. Om du har ett konto på det sociala nätverket kan vi naturligtvis även se din publika information som ditt användarnamn, information i din publika profil samt innehåll som du delar med en offentlig publik. För mer information, se "Vilka uppgifter behandlas av Zalando”.

Användningsanalys (Page Insights)

När du samverkar med supportersidor använder Facebook cookies och liknande teknologier för att spåra användningsmönstret vid besök på supportersidorna. På basis av detta erhåller operatörerna av supportersidorna s.k. Page Insights. Page insights innehåller endast statistisk, anonymiserad information om besökarna på suppportersidan, och den informationen kan således inte kopplas till en specifik person. Vi har inte åtkomst till den personinformation som Facebook använder för att skapa Page Insights (”Page Insights-data”). Valet och behandlingen av Page Insights-data sker uteslutande genom Facebook.

Funktionen Page Insights ger oss information om hur våra supportersidor används, vilka intressen som besökarna av dem har och vilka ämnen och innehåll som är särskilt populära. Det gör det möjligt för oss att optimera våra aktiviteter på supportersidorna, t.ex. genom att bättre anpassa dem till besökarnas intressen och användningsmönster vid planering och val av innehåll.

Zalando och Facebook har gemensamt ansvar för behandlingen av dina uppgifter för tillhandahållandet av Page Insights. I det syftet har vi och Facebook definierat en överenskommelse om vilket företag som uppfyller dataskyddsförpliktelserna enligt GDPR med hänsyn till behandlingen av Page Insights-data.

Mer om Page Insights

Överenskommelsen med Facebook återfinns här:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Facebook har sammanfattat de viktiga delarna av denna överenskommelse (inkl. en lista med Page Insights-uppgifter) här:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Rättslig grund:

Om du har samtyckt till uppläggningen av Page Insights-data till Facebook är den rättsliga grunden artikel 6 (1) a GDPR (samtycke). I annat fall är den rättsliga grunden artikel 6 (1) f GDPR, varvid vårt berättigade intresse ligger i ovannämnda syften.

5.3 Vilka dataskyddsrättigheter har jag?

Självklart avser dina dataskyddsrättigheter, som beskrivs i "Vilka dataskyddsrättigheter har jag?" även behandlingen av dina uppgifter i samband med våra supportersidor.

I syfte att behandla dina Page Insights-data med har vi överenskommit med Facebook att Facebook är primärt ansvarig för att ge din information om behandlingen av dina Page Insights-data och för att ge dig möjlighet att utöva dina dataskyddsrättigheter enligt GDPR (t.ex. rätt till invändning). Du hittar mer information om dina dataskyddsrättigheter i samband med Page Insights och hur du kan utöva dem direkt avseende Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Tips: Du kan också skicka din förfrågan till Zalando; vi vidarebefordrar den sedan till Facebook.


6. Nyhetsbrev

Vi erbjuder dig olika nyhetsbrevstjänster, t.ex.

 • Inspirerande innehåll såsom uppdateringar om märken, trender, erbjudanden, rea, kategorier;
 • Påminnelser, t.ex. när en artikel i din önskelista har satts ned, om artiklar i din kundvagn har glömts bort eller om du har frågat efter en storlekspåminnelse;
 • Undersökningar t.ex. i syfte att se om du gillade de artiklar som du köpte;
 • Personanpassade rekommendationer för artiklar som vi tror att du gilla, på basis av tidigare beställningar och surfmönster;
 • Uppdateringar från de influerare eller märken som du följer på vår webbplats.

Om du har registrerat dig för nyhetsbreven erhåller du vissa av de nyhetsbrevstjänster som beskrivs ovan (beroende på omfattningen av din prenumeration). Det finns även tjänstespecifika nyhetsbrev som utgör integrerade beståndsdelar av en viss tjänst.

Exempel: du får Zalando Lounge-nyhetsbrevet endast om du är medlem i Zalando Lounge shoppingklubb. Du behöver ett Zalando Lounge-nyhetsbrev så att du får information om aktuella, tidsbegränsade erbjudanden och kan utnyttja fördelarna med shoppingklubben.

6.1 Hur registrerar jag mig?

När vi skickar ut våra aviserbara nyhetsbrev (t.ex. Zalando Shop nyhetsbrev) använder vi oss av den s.k. double opt-in- eller single opt-in-tekniken (beroende på land). Det innebär att vi skickar dig nyhetsbrevet endast om du har givit ett uttryckligt samtycke i förväg till att vi aktiverar nyhetsbrevet. Om ett dubbelt s.k. opt-in krävs i ditt land, måste du också ha bekräftat att den e-postadress du har meddelat oss verkligen tillhör dig. I det syftet skickar vi dig ett aviseringsmail och ber dig bekräfta genom att klicka på en av länkarna där, att du äger den e-postadress som du har meddelat oss. Vi kan komma att avstå från denna åtgärd om du redan har bekräftat för oss i annat syfte att du äger e-postadressen.

Du kan när som helst själv ändra inställningarna för nyhetsbrevstjänsterna. För Zalando Shop och Zalando Lounge kan du välja dina inställningar i tillhörande preferenscenter (www.zalando.[locale]/messages for the Zalando shop och https://www.zalando-lounge.de/myaccount/newsletter for the Zalando Lounge) - besök preferenscentret så att vi på bästa sätt kan svara upp mot dina önskemål och intressen.

Ibland kan du få påminnelser via e-post, om du har glömt kvar artiklar i kundvagnen utan att ha gått till kassan. Om du inte vill få dessa påminnelser kan du administrera dina preferenser genom att logga in på din profil och avmarkera kryssrutan ”Artikelaviseringar” i kategorin ”Dina nyhetsbrev”.

Dessutom kan du erhålla reklambudskap för Zalando (enligt konkurrenslagstiftningen), t.ex. enskilda rekommendationer efter senaste köpet, utan att prenumerera på ett nyhetsbrev. Du hittar mer information om detta under ”Individuella produktrekommendationer via e-post och push-tjänst”.

För att kunna visa dig personanpassat innehåll samlar Zalando data uitfrån din samverkan med Zalando och dess tjänster. Exempel: om du öppnar vårt nyhetsbrev ofta, vet vi att du är intresserad av dem, och vi kan serva dig bättre både vad gäller frekvens och innehåll i e-postmeddelandena.

6.2 Uppsägning

Om du inte längre önskar få e-post från oss kan du när som helst göra en avbeställning via den länk som finns i varje nyhetsbrev eller i varje reklammeddelande som du får från oss. Du kan också skicka in ett meddelande i textform (t.ex. e-post, fax, brev) till det Zalando-företag som står bakom nyhetsbrevet ifråga. Där preferenscentra är tillgängliga (t.ex. Lounge och Zalando Shop), kan du avbeställa nyhetsbrevet även i preferenscentret.

Kontakta gärna dataskydd@zalando.se för att avregistrera dig, eller om du stöter på problem.

Avbeställning av nyhetsbrev

Om du vill avbeställa nyhetsbrevet från Zalando-butiken kan du använda den länk som finns i alla nyhetsbrev som skickas med e-posten. Om du prenumererar även på nyhetsbrev från en annan Zalando-butik, t.ex. Zalando Lounge eller Zalando Outlets, ber vi dig följa avbeställningslänken i dessa nyhetsbrev eller kontakta dataskydd@zalando.se för att avbeställa alla nyhetsbrev. Observera att om du avbeställer en tjänst från en Zalando-butik avbeställer du inte automatiskt alla tjänster.

6.3 Vilka uppgifter registreras?

Om du prenumererar på ett nyhetsbrev lagrar vi din IP-adress temporärt och lagrar tidpunkten för din prenumeration och bekräftelse. Vi kan då bevisa att du faktiskt har prenumererat, och identifiera all obehörig användning av din e-postadress.

Vi samlar in enhets- och åtkomstdata när du interagerar med nyhetsbrev, transaktions-e-mails samt pushnotiser. Nyhetsbreven innehåller länkar till bildfiler som är lagrade på våra webbservrar. När du öppnar ett nyhetsbrev läser vårt e-postprogram in dessa bildfiler från vår webbserver. Vi samlar in enhets- och åtkomstdata med ett slumpgenererat ID-nummer (nyhetsbrevs-ID) som vi inte utan ditt samtycke använder till att identifiera dig. På det sättet förstår vi om och när ett nyhetsbrev öppnades. De länkar som finns i nyhetsbreven innehåller en nyhetsbrevs-ID, så att vi kan se vilket innehåll som läses. I syfte att personanpassa kommunikationen samlar vi in öppna och klickdata för att förse dig med relevant information. Vi samlar in data för nyhetsbrevs-ID och ansluter din prenumeration på nyhetsbrevet till ditt kundkonto så att vi kan personanpassa nyhetsbrevsinnehållet utifrån dina intressen och användningsmönster och så att vi kan analysera statistiskt hur våra användare använder nyhetsbrevstjänsten.

DDenna shopping-anpassning är en integrerad komponent i nyhetsbrevet från Zalando Shop. Du har möjlighet att invända mot personanpassningen när som helst genom att ändra dina inställningar i avsnittet ”Data Preferences” på Zalandos webbplats.

Vi kopplar dessa data till andra data som vi samlar in inom ramen för användningsanalyser, så länge som du har medgivit analysspårning i avsnittet ”Data Preferences” på vår webbplats.

Alternativt kan du deaktivera visningen av bilder i ditt e-postprogram. Emellertid kommer då inte hela nyhetsbrevet att visas.


7. Individuella produktrekommendationer via e-post och push-tjänst

I samband med våra tjänster visar vi information och erbjudanden från Zalando på basis av dina intressen. Du kan få ett begränsat antal enskilda produktrekommendationer, undersökningar samt förfrågningar om produktrecensioner från oss, oavsett om du har en prenumeration på ett nyhetsbrev eller inte. I enlighet med lagens föreskrifter tillämpar vi uppgifterna på dina tidigare beställningar i syfte att välja individuella produktrekommendationer.

Du hittar även mer information om personanpassningen av individuella rekommendationer under ”Personaliserade tjänster”.

Om du inte önskar få individuella produktrekommendationer från oss via e-post kan du när som helst invända mot detta på ett informellt sätt genom att klicka på avbeställningslänken som finns i varje e-postmeddelande, eller skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@zalando.se. För inställningar av pushnotiser kan du deaktivera dessa i Zalando-appen via My Account > Settings > Notifications.


8. Kuponger

Vi använder de uppgifter som lämnats i samband med en beställning av Zalando-kuponger för att kontrollera och handlägga beställningen samt för att skicka och lösa in kupongen. Detta inkluderar loggning och behandling av data relaterade till användning av uppgifter som är kopplade till kuponger, i synnerhet för att förhindra bedrägerier.

För detta ändamål lagrar vi dessutom följande data:

 • Datum för utfärdande
 • Kupongvärde
 • Kupongkod
 • Uppgifter för personalisering (in den mån du har angett dessa)
 • Namn på kuponginnehavaren (för personliga kuponger)
 • Tidpunkt för kupongens inlösen
 • Namnet på den som löst in den och kundkonto-ID för det konto som användes för inlösen.

9. Hur använder Zalando mina uppgifter för reklam?

Dina uppgifter används av oss och våra reklampartners för personaliserad reklam, som visas för dig i Zalando-tjänsterna och på andra tillhandahållares webbplatser och appar. För detta ändamål använder vi och våra reklampartners vanlig internetteknik. På detta sätt kan vi använda vår reklam målinriktat för att förse dig med reklam och erbjudanden som verkligen är relevanta för dig. Detta gör det möjligt för oss att bättre motsvara våra användares behov när det gäller personalisering och att upptäcka nya produkter och att varaktigt få dig intresserad av våra tjänster genom en mer personlig shoppingupplevelse.

Exempel

Om du letar efter sportskor på en av Zalando reklampartners webbplats kan vi ta hänsyn till denna information när du söker efter produkter i Zalando Shop. Så kan vi till exempel i kategorin "skor" först visa sportskor eller redan på startsidan rekommendera sportskor. Om du meddelar oss dina preferenser i ditt kundkonto eller redan har köpt sportartiklar hos oss, kan även dessa uppgifter beaktas i samband med våra rekommendationer.

9.1 Reklamformat och -kanaler

Reklamformat som används av Zalando och Zalando reklampartners innehåller presentationer i Zalando Shop (som en del av onsite- och in-app-optimering), reklamannonser i sociala medier (t.ex. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) och reklamytor, som förmedlas av de online-reklamnätverken som Zalando använder, såsom DoubleClick by Google.

Zalando Marketing Services GmbH

Reklamtjänster erbjuds på Zalando av Zalando Marketing Services GmbH. Till webbplatsen från Zalando Marketing Services GmbH

Zalando säljer inga personuppgifter. Om våra reklamkunder bokar ett Zalando reklamformat hos Zalando Marketing Services GmbH, kommer de utan ditt uttryckliga samtycke inte att få några uppgifter som de kan kontakta eller identifiera dig med. Våra reklamkunder får av oss endast anonyma, aggregerade rapporter med information om effektiviteten och räckvidden av våra reklamtjänster. Dessa rapporter baserar på egna undersökningar av Zalando Marketing Services GmbH. I vissa fall tas även hänsyn till sammanfattade rapporter som vi får från våra reklampartners och sociala nätverk. Dessa visar till exempel hur våra reklamtjänster har påverkat försäljningen till olika grupper av kunder.

9.2 Information som vi använder för att skapa målgrupper

För att sammanställa målgrupper använder vi våra egna kunskaper från dataanalysen om användarnas och kundernas användnings- och inköpsbeteende samt vår marknadsundersökning om användarsegmentering, som vi tillämpar på användaruppgifter som registrerats av Zalando. Därvid beaktar vi i synnerhet aggregerade, pseudonymiserade eller anonymiserade inköpsdata, sökhistorik, intresseuppgifter och demografiska profildata samt enhets- och åtkomstdata.

Exempel

En målgrupp kan exempelvis vara: "Kvinnor mellan 25 och 35 år som är modemedvetna, intresserade av sport och som har beställt en produkt från Adidas förra året".

Våra reklampartners har också möjlighet att ge oss ytterligare egna uppgifter för användarsegmentering som de själva har insamlat. Reklampartnerna måste gentemot Zalando åta sig att endast överföra aggregerade, krypterade eller för Zalando anonyma data, så att vi inte kan tilldela data till någon speciell person, i synnerhet ingen särskild användare av Zalando Shop. För vissa målgrupper baseras målgruppens skapande dessutom på användarens surfbeteende. Detta är fallet om reklamen endast ska presenteras för användare som nyligen har besökt en viss webbplats eller sökt efter specifika innehåll.

9.3 Hur vi använder den här informationen för online-reklam i Zalando Shop och i andra tjänster från Zalando

Vi använder den ovannämnda informationen inom ramen för onsite-optimeringen för att ge dig mer relevanta rekommendationer och innehåll när du söker efter produkter, anropar din feed eller besöker en produktkategori. Onsite- och in-app-optimering baseras på cookies och liknande identifieringsteknik för pseudonymiserad registrering av enhets- och åtkomstdata. Dessa uppgifter används inte för att personligen identifiera dig, utan är till för en pseudonym utvärdering av din användning. Dina uppgifter kommer aldrig att sammanföras permanent med andra personrelaterade uppgifter om dig. Med denna teknik kan vi visa dig produkter och/eller speciella erbjudanden och tjänster, som är baserade på enhets- och åtkomstdata (till exempel reklam som anpassats till att du de senaste dagarna endast har tittat på sportkläder).

Om du inte vill ha onsite-optimeringen kan du när som helst inaktivera den här funktionen:

 • För detta ändamål inaktiverar du funktionen "Databehandling" i Zalando Shop. I Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss". I Zalandos webbutik hittar du denna funktion direkt bredvid den länk som också lett dig till denna integritetspolicy.
 • I andra tjänster, inaktiverar du för detta ändamål webbanalysen respektive appanalysen. Beakta att de uppgifter som används för onsite- och in-app-optimering också behövs för andra ändamål (inklusive tillhandahållandet av våra tjänster). Registreringen av de för detta ändamål använda uppgifter avslutas därför inte genom inaktiveringen. Den reklam du då ser kommer dock inte längre att vara personaliserad.

9.4 i sociala nätverk

När vi genomför reklamåtgärder via sociala nätverks reklamformat (t.ex. YouTube, Facebook, Instagram), har vi möjlighet att i krypterad form till respektive sociala nätverk vidarebefordra information om Zalando Services användare (t.ex. enhets- och åtkomstdata såsom reklam- och cookie-ID, e-postadresser ), som vi tror tillhör en viss reklamkunds målgrupp eller har vissa egenskaper (t.ex. åldersgrupp, region, intressen).

Respektive sociala nätverk kommer då – antingen i vårt uppdrag som orderhandläggare eller med användarens samtycke – att dekryptera de data som överförs av oss. Användaren (i den mån han är medlem i respektive sociala nätverk) kommer då inom ramen för sitt respektive användarförhållande med nämnda sociala nätverk att se den reklam som vi har bokat.

Om du inte vill att vi använder din information för att visa dig personaliserad reklam i sociala nätverk, kan du inaktivera att dina uppgifter vidarebefordras:

 • För detta ändamål inaktiverar du funktionen "Databehandling" i Zalando Shop. I Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss". I Zalandos webbutik hittar du denna funktion direkt bredvid den länk som också lett dig till denna integritetspolicy.
 • I andra tjänster, inaktiverar du för detta ändamål webbanalysen respektive appanalysen.

Om du har samtyckt till att vi vidarebefordrar dina uppgifter till sociala nätverk kan du återkalla ditt samtycke när som helst.

Eventuellt har du dessutom möjlighet att inaktivera användningen av dina personuppgifter för personaliserad reklam direkt hos respektive tillhandahållare genom de sociala nätverk du använder. För ytterligare information bör du vända dig direkt till dessa:

Facebook (Facebook, Instagram):

Google (Googles reklamnätverk, YouTube, Google sökmotor):

9.5 på reklamytor, som tillhandahålls via online-reklamnätverk (retargeting)

Reklampartner som driver ett online-reklamnätverk kan använda cookies och liknande teknik för pseudonym spårning av användarbeteende baserat på enhets- och åtkomstdata i Zalando Shop och på andra tillhandahållares webbplatser och appar. Dessa reklampartner använder de registrerade uppgifterna för att fastställa sannolikheten för att de tillhör den målgrupp vi vänder oss till och beaktar detta vid val av reklamannonser på de reklamytor som förmedlas via nämnda online-reklamnätverk. Denna standard internetteknik kallas retargeting. Retargeting gör det möjligt för oss att leverera reklam som är så relevant som möjligt för dig. Dessutom blir det möjligt att mäta reklamens effektivitet och kontrollera redovisningen av de kampanjer som våra reklampartner genomfört.

Ytterligare information får du av respektive reklamytors operatörer och från de online-reklamnätverk som har hand om förmedlingen. En översikt över våra reklampartner och upplysningar om inaktivering finns under "Upplysning om enskilda webbplatser".

Du kan när som helst inaktivera behandlingen av dina data för retargeting:

 • För detta ändamål inaktiverar du funktionen "Databehandling" i Zalando Shop. I Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss". Du hittar denna funktion i Zalandos webbutik direkt bredvid länken som även lett dig till denna integritetspolicy.
 • I andra tjänster inaktiverar du för detta ändamål användaranalysen.
 • Du kan även inaktivera retargeting för våra webbplatser genom deltagande online-reklamnätverk på sidan för inaktivering hos European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Inaktivera fortsatt reklam.

Beakta att de uppgifter som används för retargeting även krävs för andra ändamål (inklusive tillhandahållandet av våra tjänster). Registreringen av de för detta ändamål använda uppgifter avslutas därför inte genom inaktiveringen. Den reklam som då presenteras för dig kommer dock inte att vara personaliserad.


10. Till vem vidarebefordras mina uppgifter?

Zalando lämnar endast dina uppgifter till tredje part om detta är tillåtet enligt tysk eller europeisk uppgiftsskyddslagstiftning. Vi har ett mycket nära samarbete med vissa tjänsteleverantörer, såsom i området kundtjänst (t.ex. hotline-tjänsteleverantörer), tekniska tjänsteleverantörer (t.ex. operatörer av datorhallar) eller logistikföretag (t.ex. postföretag som DHL). På uppdrag av oss får dessa tjänsteleverantörer principiellt endast behandla dina uppgifter under särskilda villkor. I den utsträckning som vi använder dem som orderhandläggare, kommer tjänsteleverantörerna endast att få tillgång till dina uppgifter i den mån och för den tid som krävs för tillhandahållandet av respektive tjänst. Om du handlar hos en Zalando-partner, skickar vi vissa av dina inköpsdata till denna Zalando-partner (t.ex. ditt namn och din leveransadress), så att nämnda Zalando-partner kan leverera de beställda varorna till dig.

10.1 Företag i Zalando-koncernen

Inom Zalando-koncernen används många system och tekniker gemensamt. Detta gör att vi kan erbjuda dig en förmånligare, bättre, säkrare, mer konsekvent och intressant tjänst. Därför får dessa företag och avdelningar inom Zalando-koncernen tillgång till dina uppgifter, som de behöver för att uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter eller för att uppfylla sina respektive funktioner inom Zalando-koncernen.

Exempel
 • Om du loggar in med ditt kundkonto (tillhandahållare: Zalando SE) på Zalon (tillhandahållare: Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH), tillåter Zalando SE att Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH i nödvändig utsträckning får åtkomst på de data som finns på ditt kundkonto.
 • Om du vänder dig till Zalando-kundtjänst omdirigeras din förfrågan till Zalando Customer Care DACH SE& Co. KG eller Zalando Customer Care International Se& Co. KG och bearbetas där. Dessa båda Zalando-företag är ansvariga för kundtjänst inom Zalando-koncernen. I den mån det krävs för att handlägga ditt ärende har dessa båda Zalando-företag tillgång till dina uppgifter som lagras hos andra Zalando-företag, till exempel dina beställningsuppgifter.
 • När du placerar en beställning, vidarebefordras dina beställnings- och betalningsuppgifter till Zalando Payments GmbH. Zalando Payments GmbH är ansvarig för handläggning av betalningar inom Zalando-koncernen.

10.2 Transportföretag

För leverans av beställningar samarbetar vi med externa transporttjänsteleverantörer (till exempel DHL). Dessa transporttjänsteleverantörer får av oss följande uppgifter för att kunna utföra resp. uppdrag:

 • Ditt namn
 • Din leveransadress
 • vid behov ditt postnummer (om du vill att beställningen levereras till en DHL-packstation)
 • vid behov din e-postadress (såvida transporttjänsteleverantörer vill informera dig via e-post om den preliminära leveranstiden)

10.3 Partner i Zalando-partnerprogrammet

Inom ramen för Zalando-partnerprogrammet gör vi det möjligt för andra handlare (så kallade Zalando-partners) att sälja sina produkter (så kallade Zalando-partnervaror) via vår Zalando Shop. Inom ramen för Zalando-partnerprogrammet fungerar Zalando Shop som en försäljningsplattform för förmedling av köpeavtal. Under respektive Zalando-partnervara visas då "Försäljning och leverans genom vår partner" samt namnet på respektive Zalando-partner.

När du beställer en Zalando-partnerartikel, kommer varan i regel att skickas ut direkt från varje Zalando-partner. För detta ändamål vidarebefordrar vi dina inköpsdata till Zalando-partnern. Dessa omfattar:

 • Detaljer om de beställda Zalando-partnerartiklarna
 • Ditt namn
 • Din leveransadress

I vissa fall respektive i vissa länder kan vi också överföra din e-postadress eller ditt telefonnummer, men endast om det krävs för att möjliggöra att varan levereras till dig.

Även om du köper en vara från Zalando av en Zalando-partner är det Zalando som är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Dina uppgifter kommer varken att behandlas gemensamt med en Zalando-partner eller på uppdrag av en Zalando-partner. Zalando garanterar att Zalando-partner inom ramen för Zalando-partnerprogrammet inte har kontroll över behandlingen av dina uppgifter. Såvida du av Zalando köper artiklar eller varor från en Zalando-partner, överför Zalando endast de förut nämnda uppgifterna till Zalando-partnern, som krävs för att fullgöra sina tjänster gentemot dig, dvs. för att kunna leverera den av dig köpta varan. Om Zalando av tidigare nämnda skäl överför dina uppgifter till en Zalando-partner, säkerställer Zalando genom avtal med partnerna att dina uppgifter endast kan behandlas av Zalando-partner för ovan angivna syften.

Beakta att Zalando-partnerna har sin egen integritetspolicy. Dessa finns vanligtvis på respektive partners sidor i Zalando Shop och/eller på respektive Zalando-partners webbplatser. Zalando ansvarar inte för Zalando-partners bestämmelser om skydd av personuppgifter. Detta gäller även för partnerns databehandling.

10.4 Tjänsteleverantörer för området teknik

Vi samarbetar med tjänsteleverantörer inom området teknik för att kunna förse dig med våra tjänster. Till dessa tjänsteleverantörer hör exempelvis Telekom Deutschland GmbH, Salesforce.com EMEA Ltd. eller Amazon Web Services, Inc. Såvida dessa behandlar dina uppgifter utanför Europeiska Unionen kan det hända att din information överförs till ett land med en lägre standard när det gäller behandling av personuppgifter än den som gäller för Europeiska unionen. I sådana fall ser Zalando till att de berörda tjänsteleverantörerna, genom avtal eller på annat sätt, garanterar en likvärdig nivå av dataskydd.

10.5. Betaltjänstoperatörer

Zalando erbjuder olika betalningsmöjligheter, t.ex. förskottsbetalning, betalning med kreditkort, betalning via PayPal samt fakturabetalning. Betalningsdata kan komma att överföras till betaltjänstoperatörer som vi samarbetar med. Mer information om behandling av personuppgifter genom betaltjänstoperatörer återfinns i resp. dataskyddsriktlinjer:

 • Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna. Mer information återfinns i Adyen:s dataskyddspolicy.
 • American Express Payment Services Limited, filial Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Mer information återfinns i American Express Services’ dataskyddspolicy.
 • Elavon Financial Services DAC, filial Tyskland, Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt am Main. Mer information återfinns i Evalon:s dataskyddspolicy.
 • Worldpay B.V. Claude Debussylaan 16, 6th Floor, 1082 MD Amsterdam, Nederländerna. Mer information återfinns i Worldpay:s dataskyddspolicy.
 • iDeal bei Deutsche Bank AG, filial Nederländerna, De Entree 195, 1101 HE Amsterdam. Mer information återfinns i Deutsche Bank:s dataskyddspolicy.
 • Svea Payments Oy, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsingfors. Mer information återfinns i Svea Payments Oy:s dataskyddspolicy.
 • BS PayOne by PayOne GmbH, Lyoner Strasse 9, 60528 Frankfurt am Main. Mer information återfinns i PayOne GmbH:s dataskyddspolicy.
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Mer information återfinns i PayPal:s dataskyddspolicy.
 • przelewy24 bei PayPro Spólka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań und DialCom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Mer information återfinns i przelewy24:s dataskyddspolicy.

10.6 Kreditupplysningstjänster

Samarbetet med externa kreditupplysningstjänster vid bedrägeribekämpning, val av betalningsmetod och kreditkontroll är landsspecifikt för att kunna ta hänsyn till landspecifika specialfall och krav. Under Landsspecifik information kan du ta reda på med vilka externa betaltjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster vi samarbetar i de olika länderna. Där hittar du i förekommande fall också särskilda integritetsmeddelanden som vi tillhandahåller på uppdrag av respektive betaltjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster.

10.7 Leverantörer av inkassotjänster

Samarbetet med externa leverantörer av inkassotjänster sker landspecifikt för att ta hänsyn till landsspecifika specialfall och krav. Under landsspecifik information kan du ta reda på med vilka externa leverantörer av inkassotjänster vi samarbetar i de olika länderna. Där hittar du i förekommande fall också särskilda integritetsmeddelanden som vi tillhandahåller på uppdrag av respektive betaltjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster.

10.8 Sociala medier

I samband med reklamkampanjer överför vi data till tillhandahållare av sociala nätverk inom ramen för lagstiftningen för skydd av personuppgifter. Ytterligare information finns under "Hur använder Zalando mina uppgifter för reklam?".

10.9 Myndigheter och andra tredje parter

Vi överför data till brottsbekämpande myndigheter eller andra tredje parter i den mån vi är skyldiga att göra det på grund av beslut av myndigheter eller domstol eller för rättsliga åtgärder eller lagföring.


11. Vilka är mina rättigheter när det gäller skydd av mina personuppgifter?

Enligt respektive lagstadgade förutsättningar har du följande lagstadgade rättigheter när det gäller din personuppgifter: Rätt till tillgång (GDPR, artikel 15), rätt till radering (GDPR, artikel 17), rätt till rättelse (GDPR, artikel 16), rätt till begränsning av behandling (GDPR, artikel 18), rätt till dataportabilitet (GDPR, artikel 20), rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (GDPR, artikel 77), rätt att återkalla samtycke (GDPR, artikel 7, stycke 3) samt rätt att göra invändningar mot vissa databehandlingsåtgärder (GDPR, artikel 21). Om du vill hävda dina dataskyddsrättigheter kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsteam på dataskydd@zalando.se. Mer information hittar du i avsnittet Kontaktpersoner.

Viktiga upplysningar:

 • För att säkerställa att dina data inte lämnas ut till tredje parter när du ansöker om information, måste du bifoga ett tillräckligt bevis på din identitet till din förfrågan via e-post eller post.
Tips

I regel räcker det med att du skickar din ansökan via den e-postadress som finns lagrad i ditt kundkonto.

 • De flesta uppgifterna kan du själv ändra i ditt kundkonto. För alla andra fall bör du kontakta kundtjänst.
 • Dataskyddsmyndigheternas behörighet beror på det ansvariga organets säte. Du kan dock vända dig till dataskyddsmyndigheten på din bostadsort som då kan vidarebefordra ditt klagomål till behörig myndighet. Den för Zalando behöriga myndigheten är Berlins ombud för integritetsskydd och informationsfrihet, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tyskland.
 • Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter kan du återkalla detta samtycke när du vill. En återkallelse påverkar inte tillåtligheten av den behandling av dina uppgifter som utförts före din återkallelse.
 • Behandling av dina uppgifter för reklamändamål, inklusive direktreklam (även i form av dataanalyser) kan du invända mot när du vill utan att behöva ange några skäl.
 • Om vi baserar behandlingen av dina uppgifter på en intresseavvägning enligt GDPR, artikel 6, stycke 1, bokstav f (t.ex. vidarebefordran av upplysningar om kreditvärdighet till en kreditupplysningstjänst), kan du göra invändningar mot behandlingen. Om du utövar din rätt att göra invändningar ber vi dig redovisa skälen till varför vi inte bör behandla din information. När det gäller din motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och antingen avbryta eller anpassa behandlingen eller informera dig om våra skyddsvärdiga skäl, som är anledningen till att vi får fortsätta med behandlingen.

12. När tas mina uppgifter bort?

Vi kommer att lagra dina personrelaterade data så länge, som det krävs för de ändamåls som nämns i denna integritetspolicy. Detta gäller i synnerhet för fullgörandet av våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter. I förekommande fall kommer vi även att lagra dina personuppgifter för andra ändamål, om och så länge lagen tillåter oss en fortsatt lagring för specifika ändamål, inklusive för att försvara rättsliga anspråk.

Om du stänger ditt kundkonto tar vi bort alla uppgifter som är lagrade om dig. Om en fullständig borttagning av dina data av lagstadgade skäl inte är möjlig eller inte krävs, kommer de att spärras för vidare behandling.

Vad innebär spärrning?

När data spärras, säkerställer man genom en begränsning av behörighet för åtkomst och andra tekniska och organisatoriska åtgärder att endast ett fåtal anställda får tillgång till nämnda data. Dessa anställda får då endast använda de spärrade uppgifterna för de fastställda ändamålen (t.ex. vid en skattegranskning för inlämnande till skattemyndigheten).

En spärrning sker exempelvis i följande fall:

 • Dina order- och betalningsuppgifter och eventuellt andra uppgifter är vanligtvis föremål för olika lagstadgade lagringskrav, exempelvis i tyska handelslagen (HGB) och skattelagen (AO). Lagen förpliktar oss att förvara dessa uppgifter för skatterevisioner och revisioner i upp till tio år. Först då får vi lov att slutligen ta bort de nämnda uppgifterna.
 • Även om dina data inte är föremål för den lagstadgade skyldigheten att lagra uppgifter, kan vi i enligt lag tillåtna fall avstå från att ta bort data och i stället först spärra dem. Detta gäller i synnerhet för fall där vi eventuellt kan behöva de uppgifter det gäller för fortsatt fullgörande av avtal eller för rättsliga åtgärder eller rättsförsvar (till exempel vid reklamationer). Det avgörande kriteriet för varaktigheten av spärrningen är då de lagstadgade preskriptionstiderna. Efter utgången av de relevanta preskriptionstiderna tas de relevanta uppgifterna bort permanent.

I enligt lag tillåtna fall kan man avstå från borttagning i den mån det handlar om anonyma eller pseudonymiserade uppgifter och borttagning skulle göra en behandling på grund av vetenskaplig forskning eller statistiska ändamål omöjlig eller mycket svårare.


13. Hur skyddar Zalando mina data?

Dina personuppgifter överförs hos oss säkert i krypterad form. Detta gäller för din beställning och även för kundens inloggning. Vi använder därvid krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Dessutom skyddar vi våra webbplatser och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, modifiering eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer.

14. Ändringar i denna integritetspolicy

När vi vidareutvecklar våra webbplatser och appar och implementerar ny teknik för att förbättra vår service, kan det hända att ändringar i dessa integritetsmeddelanden blir nödvändiga. Vi rekommenderar därför att du läser igenom denna integritetspolicy då och då.

15. Kontaktpersoner

dataskydd@zalando.se kan du när du vill kontakta vårt integritetsteam för allmänna frågor om uppgiftsskydd samt för att genomdriva dina rättigheter.

För direkt kontakt till vårt uppgiftsskyddsombud, ber vid dig skicka din förfrågan per post till adressen nedan med hänvisningen "Till uppgiftsskyddsombudet":
Datenschutz (uppgiftsskydd)
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Telefax: +49 (0)30 2759 46 93
E-Mail: dataskydd@zalando.se


16. Servicespecifik information

Vår databehandling kan skilja sig från tjänst till tjänst. Här kan du ta reda på vilka servicespecifika avvikelser det finns.

Zalon

I Tyskland erbjuder vi våra kunder den så kallade storlekstjänsten för att ge dem information om deras kroppsliga mått och därmed underlätta sökningen efter lämpliga kläder och lämpliga storlekar. Om du använder den här tjänsten tar vi dina mått baserat på de bilder du tar. Innan vi tar dina mått, gör vi bilderna som skickats in oigenkännliga genom pixelering och färginvertering. När måtten har tagits kommer vi att ta bort bilderna och spara uppgifterna om dina mått och vidarebefordra dem till dig för att informera dig om de rätta storlekarna på våra artiklar och för att förbättra våra rekommendationer när det gäller passformer.

Behandlingen sker i samarbete med vår israeliska tjänsteleverantör Sizer Technologies Ltd., 22 Maskit St., Herzlia. Israel är ett land som jämfört med EU erbjuder ett tillräckligt uppgiftsskydd.

Behandlingens rättsliga grund:

Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla den tjänst du önskar (GDPR artikel 6.1 (b)). Vi behandlar uppgifterna på aggregerad nivå för att ta reda på mer om storlekar och passformer och förbättra vår service (GDPR artikel 6.1 (f)).

Zalando Lounge

Google Maps

Vår webbplats använder Google Maps från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Denna tjänst gör det möjligt för kunder till Zalando att utifrån sin position hitta närmaste paketutlämningsställe för beställningarna. För att Google Maps skall aktivera denna funktion måste din webbläsare koppla upp mot en server som drivs av Google och som ev. befinner sig i USA. I det fall att personuppgifter överförs till USA har Google underkastat sig EU-US Privacy Shield. På detta sätt får Google information om att sidan på vår webbplats avs. paketutlämningsställen har anropats från din enhets IP-adress.

Om du anropar Googles kartservice på vår webbplats medan du är inloggad i din Google-profil kan Google koppla ihop denna händelse med din Google-profil. Om du inte önskar denna allokering till din Google-profil, måste du logga ut från Google innan du anropar vår kontaktsida. Google lagrar dina uppgifter och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och personanpassad presentation av Google Maps. Du kan göra invändningar gentemot Google mot denna datainsamling.

Mer information om detta återfinns i Googles dataskyddspolicy och i de kompletterande användningsvillkoren för Google Maps.

Behandlingens rättsliga grund:

Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. a GDPR på basis av ditt samtycke.


17. Landspecifik information

Vår databehandling kan variera från land till land. Här kan du ta reda på vilka landsspecifika avvikelser som finns.

17.1 Tyskland

Tjänsteleverantör för kreditupplysningar

Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Tyskland är Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland.

Detaljerad integritetsinformation från Infoscore Consumer Data GmbH enligt GDPR artikel 14, i synnerhet information om affärssyfte, om datalagringsändamål, om mottagare av uppgifter samt om dina rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter gentemot Infoscore Consumer Data GmbH finns här resp. på https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Tyskland är:

 • Alektum GmbH, Augustenstrasse 79, 80333 München
 • infoscore Forderungsmanagement GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl;
 • Pair Finance GmbH, Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin;
 • Sirius Inkasso GmbH, Berliner Str. 93, 40880 Ratingen.

17.2 Österrike

Tjänsteleverantör för kreditupplysningar

Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Österrike är CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tyskland

Detaljerad integritetsinformation från CRIF Bürgel GmbH enligt GDPR artikel 14, i synnerhet information om affärssyfte, om datalagringsändamål, om mottagare av uppgifter samt om dina rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter gentemot CRIF Bürgel GmbH här: https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Österrike är:

 • Alektum GmbH, Schwedenplatz 2, A-1010 Wien;
 • Arvato, Weyringergasse 1, A-1040 Wien;
 • infoscore austria gmbh, Weyringergasse 1, A-1040, Wien.

17.3 Schweiz

Tjänsteleverantör för kreditupplysningar

Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Schweiz är CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tyskland

Detaljerad integritetsinformation från CRIF Bürgel GmbH enligt GDPR artikel 14, i synnerhet information om affärssyfte, om datalagringsändamål, om mottagare av uppgifter samt om dina rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter gentemot CRIF Bürgel GmbH här: https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Schweiz är:

 • Alektum AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug;
 • infoscore AG, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren;
 • Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, 6300 Zug;
 • Lowell Inkasso Service GmbH, Bahnhofstrasse 14 , 9424 Rheineck.

17.4 Nederländerna

Tjänsteleverantör för kreditupplysningar

Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Nederländerna är Experian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49, 2511 BH Den Haag, Nederländerna

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Nederländerna är:

 • Alektum B.V., Nachtwachtlaan 20 6e etage, 1058 EA Amsterdam, Postbus 9916, 1006 AP Amsterdam;
 • Intrum Nederland B.V., Teleportboulevard 136-142, 1043 EJ Amsterdam.

17.5 Belgien

Tjänsteleverantör för kreditupplysningar

Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Belgien är Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Belgien är:

 • Alektum B.V., Nachtwachtlaan 20 6e etage, 1058 EA Amsterdam, Postbus 9916, 1006 AP Amsterdam;
 • Intrum NV, Martelaarslaan 53, 9000 Gent;
 • Flanderijn Incasso N.V., Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen.

17.6 Sverige

Tjänsteleverantör för kreditupplysningar

Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Sverige är UC AB, Årstaängsvägen 21B, 117 88 Stockholm, Sverige

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Sverige är:

 • Alektum Group AB, Nils Ericsonsgatan 17, Box 111 08, 404 23 Göteborg;
 • Intrum Sverige AB, 105 24 Stockholm.

17.7 Norge

Tjänsteleverantör för kreditupplysningar

Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Norge är Experian AS, Karenslyst Alle 8 B, PO Box 5275 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Norge är:

 • Alektum Group, Nedre Langgate 20, Mediahuset, Postboks 2370, 3103 Tønsberg;
 • Lindorff AS, Hoffsveien 70 B, 0377 Oslo.

17.8 Finland

Tjänsteleverantör för kreditupplysningar

Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Finland är Suomen Asiakastieto Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsingfors, Finland

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Finland är:

 • Alektum Group AB, Porkkalankatu 3, PL 15, 00101 Helsinki;
 • Lowell – Lindorff, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku;
 • Intrum OY, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki.

17.9 Frankrike

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Frankrike är:

 • Alektum SAS, 30, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris;
 • Infoscore France, 62061 ARRAS, Cedex 9;
 • Intrum Corporate, 97 Allée Alexandre Borodine, CS 50159, 69794 Saint-Priest cedex.

17.10 Danmark

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Danmark är:

 • Alektum Group AB, Ny Banegårdsgade 55, 2, 8000 Århus C;
 • Intrum A/S, Kirsten Walthers Vej 7, 2500 Valby.

17.11 Italien

Leverantör för inkassotjänster

Leverantörer för inkassotjänster i Italien är GEXTRA SRL (före detta Intrum), Via Galliera 67- 40121 Bologna (Headquarter); Via Galileo Galilei 7- 20124 Milano (Branch).

18. Information om cookies

Här kan du informera dig om vilka cookies vi använder. Till översikten över alla cookies som används kommer du här [https://www.zalando.se/cookies]